Česká slovo­tvorná koncepce v kontextu slovanské jazyko­vědy

Mezi­národní konference věnovaná 110 letům od narození a 20 letům od úmrtí Miloše Dokulila

Konference se neuskuteční v důsledku invaze ruských vojsk na Ukrajinu.

Příspěvky přijaté na konferenci budou vydány v kolektivní publikaci. 

Česká slovotvorná koncepce v kontextu slovanské jazykovědy

Kolektivní monografie

Termín odevzdání přepracovaného příspěvku:

30. 4. 2023

Organizátoři

 

Pořadatelé:

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Filozofická fakulta UK
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Komise pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů

 

Organizační výbor:

PhDr. Václav Čermák, Ph.D. (předseda)
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.
Mgr. Božana Niševa, Ph.D.
Mgr. František Martínek, Ph.D.
Mgr. Dmitrij Timofejev, Ph.D.
PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D.

 

Programový výbor:

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (předsedkyně)
Mgr. Katja Brankačkec, Ph.D.
d.f.n., prof. akademik Aljaksandr Lukašaněc 
PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D.
Mgr. Božana Niševa, Ph.D.
prof.  Mgr. Martin Ološtiak, PhD.
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D.
PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.
doc. PhDr. František Štícha, CSc.
PhDr. Vojtěch Veselý, Ph.D.

Záštita:

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.